La categoria “Minimalista Barefoot Running” es regirà pel mateix reglament que la Cursa amb els següents requisits propis:

  • S’ha de córrer descalç o amb calçat minimalista amb un gruix màxim de sola de 10 mm i del tipus ZERO DROP (sense desnivell del taló a la punta o amb una diferència màxima del 10% entre el gruix a la punta i al taló).
  • En omplir el formulari d’inscripció, cal fer constar que es vol participar en aquesta categoria i el tipus de calçat previst a utilitzar.
  • Els premis d’aquesta categoria seran acumulables a altres premis.
  • L’organització desaconsella la participació en aquesta categoria a qualsevol persona que no estigui habituada a la tècnica i calçat minimalista. Sense l’entrenament adequat és fàcil lesionar-se ja que la musculatura utilitzada en la tècnica és diferent i cal una transició de 4 a 6 mesos per tenir-la condicionada.

En cas de dubte sobre el calçat que podeu utilitzar, podeu fer la consulta a cursadeladiada@termens.cat